Mandala Sanatı, Eğitim, Sanat

YİN YANG.DENGENİN VE AHENGİN SEMBOLÜ

(SON YÜCE diyagramı /Yüce Nihai yumruk)

“ Her şey ikilidir; her şey iki kutuba sahiptir, her şeyin kendi zıt çifti vardır; benzeyen ve benzemeyen aynıdır;; zıtların doğası bir, dereceleri farklıdır; uçlar buluşurlar; bütün hakikatler yarım hakikatlerdir; bütün paradokslar uzlaştırılabilir”.     Kybalion


                Enerjinin devinimi

Evrenin bu prensbi ile her şeyde iki yön olduğunu, zıtların aslında aynı şeyin iki ucu olduğunu ve bu uçlar arasında o şeyin derecelerinin var olduğunu açıklar.

Çin’de ortaya çıkmış olan kuramın tarihi tarım öncesi toplayıcı avlayıcı topluluklar ‘a kadar uzanmaktadır. Çin ve tarih boyunca etkili olduğu sahalarda tıptan, astronomiye, kozmogoniden, tarıma, mühendisliğe kadar birçok alanda kullanılan temel bir ilke olmuştur. 

Bu kurama göre yin ve yang kutupları hiçbir zaman sabit olmazlar. Bu yüzden mutlak değildirler. Aksine sürekli olarak değişir ve dönüşürler. Karşıt kutuplar sürekli birlikte vardırlar. Kararlı ya da kararsız hallerde olabilirler. Karşıt kutbu olmayan hiçbir durum yoktur. Yin ve Yang Kuramı, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış tüm bilgi ve inanç kaynakları üzerinde etki bırakmıştır.Ying ve yang kuramı ve ilkeleri bütün kainatın işleyişini, hareketini açıklar.

-Her kutup birbirine karşıttır

-Kutuplar birbirine bağımlıdır ve birbirine dönüşürler

-Kutuplar karşılıklı olarak üreten-tüketen veya destekleyen-kısıtlayan ilişkisindedirler

-Kutuplar, karşıtını muhakkak kendi içinde barındırır

-Kutuplar kendi içlerinde de sonsuz alt kutupları barındırır.

“Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız başkasına öyle davranınız”.       

                                                                                                       Konfiçyüs

Siyah beyaz bir daire ile gösterilen sembol yin ve yang esas olarak evrenin dualite ya da zıtlıklar üzerine kurulu birliğini simgeler. Çin yazısında yin karakteri “Yin” (bulutlu, kapalı hava) yang karakteri ise (ufukta doğan güneş ve eylemi) oluşturur. Yani ying ve yang köken olarak bir vadinin güneşli ve gölgeli yamaçlarını ifade eder ki, bu iki farklı yamacın enerjiktik akımlarla ilgili etüdü FENG SHUİ adıyla bilinen Okült biliminin konusunu oluşturur. 

Felsefi anlamıyla evrensel dualite ve bütünleyiciler ilkesini simgeler. Bu ikiliden yin her şeyde dişil olanı pasif olanı, negatif olanı, yersel olanı simgeler; yang ise eril olanı, aydınlık olanı, pozitif olanı, görsel olanı simgeler. Bu ikiliden her biri ancak diğerinin varlığı ile vardır. Yarılamazlar ve evrenin ritmini oluştururlar. Evrendeki tüm değişimler, yin ve yang ikilisinin kabulüyle anlaşabilir, analiz edilebilir. Sıcak olanın soğuk bir şey eklenerek denetlenmesinde olduğu gibi, tüm dengeler bu ikilinin katkı dereceleriyle belirlenir. Etkinlikten sonradan dinginliğin, geceden sonra gündüzün gelmesi gibi bu ikili tüm dönüşümlerde kendini gösterir. İki prensip arasındaki uyumlu, tamamlayıcı ve destekleyici etkileşimin/ diyalektiğin bir şeyden başka bir şeye sonu gelmeyen geçişlerin/döngülerin yargısız göstergesidir.  Bu bütünselin ve uyumun. Dengeli bir yaşamın temellerini oluşturduğu öne sürülür. 

Yin_yang ; kaos ve düzenin felsefesi , kadın erkek ilişkisindeki denge, itim-çekim, sıkılmak-genişlemek gibi okunabilir. Yin içsel çekim gücü, Yang dışsal itim gücü; Yin soğukluğu ile kasılma, yang sıcaklığı ile genişlemenin göstergesi olduğundan fizik ile de ilişkilendirilebilir. 

Taoizme göre yin ve yang sürekli etkileşim içerisindedir, birbirlerini etkilerler. “TAİ Jİ TU ” (son yücenin diyagramı) adıyla bilinen bu sembolde beyaz figür yangı siyah yini simgeler. Her figürde karşıt renkli küçük bir benek bulunur ki bu, iki gücün birbirlerini etkilediklerini ve her birinin karşıtını içerdiğini simgeler. Bu iki figürün birbirine giriyormuş gibi görünümü ise, söz konusu iki akımın birbirleri içine akarak dolandıklarını simgeler. Daire ise sonsuz hareket ve aktiviteyi temsil eder. Bu aktivitelerin ne başı ne de sonu bellidir. Eğri ise hiçbir şeyin MUTLAK olmadığının göstergesidir. Uzun bir aktiviteyi (YANG) , durağanlık takip eder (YİN). Uzun bir dinginlik (YİN), her zaman hareketlilikle (YANG) sonuçlanır. 

YİN-YANG dengesini korumak büyük duyarlılık gerektirir. YİN-YANG etkileşimi TAO dur. Ve TAO “YOL” demektir.  

“Kişi aydınlık figürler imgeleyerek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanabilir. Ancak bahsi geçen ikinci yöntem tatsızdır ve bu nedenle pek tercih edilmez. “

                                                                                                                                C.G.Jung

Jung “gölgeyi bastırmak bir çare değildir, baş ağrısı için kafamızı kesmenin bir çare olmadığı gibi” der “düşünme hissetmeyi zayıflatmasın, aksi taktirde ruh geri dönemez.” Bireyin kendini tanıması ve kendi ile yüzleşmesi ancak kendi gölgesini de var sayısını da kişiliğinin bir parçası olarak kabul etmesi ile mümkün.

Bu ay mandala çizerken; bu mandala ile hangi yönünüzü görecek ve onu kucaklayacaksanız?

Bu sorunun cevabını beklemeyin doğrudan harekete geçin…süreç cevaptan çok daha fazlasısın verecektir…

Bugün bir NOKTA koyun kalbinize ve kağıdınıza…

Sevgilerimle

Müge Yılmaz İnkaya

Holistik Şifa Dönüşüm Rehberi ve Mandala Eğitmeni

@yomakademi

Kaynak:    felsefetasi.org

 •                    Semboller ansiklopedisi
 •                    Wikipedia 
 •                    Milliyet
 •                    Kahramanın yolculuğu
 •                    Sayılarla şifa
 •                   Renklerim gizli dili

Ayın Sembol Taşı.        

 • Kalsedon
 • Ayın Sembol rengi
 • Sarı
 • Ayın Sembol rakamı
 • 2
 • İki …

1 sayı birimi 2 kutuba ayrılmıştır, başlangıçta bu bir karışıklık gibi görünse de sonunda birleşim ve ya çözünün oluşur. 2 sayısı dualiteyi temsil eder. Kararlar verilmeli, karşıtlıklar bütünleştirilmelidir.

Bu sayının sembolü iki yarıdan oluşan, dişi ve erkek, gündüz ve gece gibi ikilikleri ve karşı kutupları ifade eden bir dairedir.

Gezegeni: ay

Sembolü : yin yang 

Olumlama:

“yolumu biliyorum ve onu kolayca izliyorum”

Denge, ahenk, karar, hareket, dönüşüm

 • Çivit mavisi
 • Kozmik renk
 • Nevrotik duyguları öne çıkarır.
 • İhtişam ve lüksün en üst basamağı kabul edilir.
 • Açıklığı,netliği, ve gözle görülmeyeni simgeler
 • Sonsuzluğu,otoriteyi ve verimliliği temsil eder.
 • Sükunet ve sadakati temsil eder
 • Barış, sevinç, inanç ve şifa sunar.,
 • Yeteneğindeki, güzelliğin ve sorumluluğun rengidir
 • Kan akışını yavaşlattığına inanılır.
 • Duygular
 • İçsel biliş
 • Derin anlayış
 • İletişim
 • Önsezi
 • Huşu
 • Frekans
 • 620-600 THz
 • Tamamlayıcı renk
 • Turuncu
 • Notası
 • La
 • Gezegeni
 • Uranüs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.