Mandala Sanatı, Sanatçılar, Desen Uygulama, Sanat

YAŞAM ÇİÇEĞİ

Kutsal geometri, fraktallerden bahseder. Fraktalin görünebilen boyutları vardır, kar tanesi, akciğerlerdeki bronşioller vb.. Fraktalin, geometrisini gözle göremeyiz, oluşan şekli görürüz.

FRAKTAL NEDİR?

Fraktal; çoğunlukla kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerinin ortak adıdır. Sonsuza dek iç içe geçmiş birbirini tekrarlayan şekillerdir. Bu tanıma göre fraktal ana şekle benzer gitgide küçülen alanı sonsuz olan bir şekildir.

Kutsal olarak tanımlanan nesneler, temsil ettikleri anlamlar sayesinde kutsaldır. Alemdeki nesnelerin aracılığı ile kendilerini ifade edebilen kutsala has özellikler aslında açık olarak bize gösterilir. Kutsal Geometri, her şeyin dilidir ve evrenin bilgisini yansıtmak içindir, bu nedenle varlık, belirli geometrik özelliklerle donanmıştır.

Doğanın kutsal mimarisi ile geometrisi estetiktir, oranlıdır, dengelidir, ritmik ve uyumludur. Bedenimizde saklı ve açık yapılarda; epitel dokuda, DNA’da, saç telinde, doğada; bir örümcek ağında, bir arı peteğinde, bitki taç yapraklarında, ağacın gövdesinde, manevi özün gizemi saklanır. Bitkilerde hiçbir yaprak, alttakini kapatmayacak şekilde dizilir. Güneş ışığını ve yağmuru eşit paylaşır. Galaksileri oluşturan gezegenlerin sıralanışındaki kutsal mimari ve geometriye bakarken, sonsuzluğa; kutsal olanı anladığımız kadar yaklaşırız.

 Yaratıcının evreni geometrik bir plana göre açığa çıkardığı antik dönemlerden bu yana kabul gören bir bilgidir. Kutsal yapılar, bu geometriyle inşa edilirken, altıgenler, beşgenler, üçgenler içerisine yerleştirilmiş. Doğada birçok yaşam formu, bitki ve kabuklular şekil değiştirmeden büyüyen logaritmik spiraller, odacıklı biçimler düzenin matematiksel iddialarına yanıt verir. Kutsal formlar; sinus, dalga, küre, kesecik, simit, spiral, tesseract (4 boyutlu küp) yıldız gibidir.

YAŞAM ÇİÇEĞİ’nin desenleri evrendeki her şeyi oluşturan kutsal oranların çıkış noktasıdır. Bu kutsal geometri, kendimizin ve evrenin gerçeğine ulaşmakta bize yardımcı olur. Bu formu üstünde taşıyanın sezgisel gücünün artacağı, negatif enerjilerden korunacağına inanılır.

En dış çember dahil, iç içe gecmis 20 cemberden olusur ve herseyin sirrini icinde sakladigina inanilir. Aslinin iki boyuta indirgenmis halidir.

Aslında çember de değil küredir bunlar. Üç boyutlu olarak hatta çok boyutlu olarak düşünülmelidir. Yaşam Çiçeği içinde platon’nun 5 cismini* ve metatron’un kübü’nü barındırır. O şekiller de tüm varoluşu inşa ederler.

Kutsal geometriyle bağdaştırılır. Semavi dinlerin hepsinde kullanılmıştır. Dünyanın çok farklı coğrafyalarındaki (Güney Amerika, Anadolu, Ortadoğu, Mısır, Asya, Uzak Asya, Afrika) arkeolojik çalışmalarda örneklerine raslanmıştır.

Türkiye’de, Burdur müzesinde bir lahit kapağında, Manisa müzesinde, Hacıbektaş-ı Veli türbesinde bir çeşmenin üstünde ve Efes antik kentinde.

Evrenin ve yaşamın tüm kodunun ve başlangıcının bu sembolde gizli olduğuna inanılmakta. Drunvalo Melchizedek “yaşam çiçeğinin unutulmuş sırrı” isimli kitabında bu sembolün Atlantis zamanında bilindiğini ve Atlantis’in çöküşüyle unutulmaması için Mısır’a taşındığını söylemektedir.

üzerinde yaşam tohumu özü denilen altı yapraklı desenin bulunduğu toprak eser, frig döneminden kalma ve M.Ö. 990-330 yılları arasına ait. (çorum müzesi),

İrlanda’da, Türkiye’de, İngiltere’de, İsrail’de, Mısır’da, Çin’de, Tibet’te, Yunanis­ tan’da, Japonya’da – her yerde bulunur. Dünyanın her yerinde adı da aynıdır – Yaşam Çiçeği. Evrendeki başka yerlerde adı değişik­tir. İki temel isim, Sessizliğin Dili ve Işığın Dili olarak tercüme edilebilir. Bütün dillerin kaynağıdır. Evrenin öncelikli dilidir – saf şekil ve orantı.

Yaşam Çiçeğine, çiçek denilmesinin nedeni sadece çiçeğe benze­ mesinden değil, meyve ağacının evrelerini temsil etmesinden dolayıdır. Meyve ağacı küçük bir çiçek yapar ve bu çiçek değişimler geçirerek bir meyveye dönüşür – kiraz ya da elma ya da başka bir şey. Meyve, toprağa düşüp yeni bir ağaca dönüşecek tohumu içerir. Demek ki, döngüler vardır. Ağaç çiçek verir, meyve olur, tohum olur, ve gene ağaç olur, sadece beş adım. Bu gerçek bir mucizedir. Ancak, aklımıza girmez. O kadar normal gelir ki, kabul eder ve üzerinde düşünmeyiz. Yaşam döngüsünü gösteren beş, basit, mucizevi adım, aslında, yaşam geometrilerine paraleldir.

Yaşam Tohumu Yaşam Ağacı Bağlantısı

Daha önce de gösterildiği gibi. Yaşam Çiçeği’nin ortasında içice geç­miş daireler vardır. Bu daireleri dışarı çıkartıp çevresine bir daire çizdiği­nizde elde ettiğiniz yeni çizimin adı Yaşam Tohumu’dur
Bu şeklin içindeki diğer bir çizim. Yaşam Ağacı adı verilen çizimdir Bir çok insan Yaşam Ağacı’nın Musevilerle başladığını düşünür, an­cak öyle değildir. Yaşam Ağacı, Kaba­ladan çıkmamıştır, bunun kanıtları vardır. Yaşam Ağacı hiçbir kültüre ait değildir – 5000 yıl önce Kamak ve Luxor’da iki sıra halinde üçlü sütunların üzerine Yaşam Çiçeği’ni oymuş olan Mısırlılara bile. Tüm ırk ve dinlerin dışındadır. Doğanın ayrılmaz parçası olan bir şablondur. Böylece, bir ağaç, sonra bir çiçek, sonra bir tohum varsa ve Dünyada gördüğümüz meyve ağacının döngüsü geometrilerle paralellik gösteriyorsa, o zaman, ağacın kaynağı mükemmel bir şekilde, tohumun içinde olmalıdır Yaşam Ağacı ve Yaşam Tohumu çizimlerini üst üste koyarsak, bağlantıyı görebiliriz
 
Yaşam çiçeği En sade anlatımıyla bilincin fiziksel realiteyi nasıl yaratığının sembolik bir ifadesidir ve üst benliklerimizin kaynaktan bu boyuta ne şekilde yansıtıldığını anlatan temel örüntüdür. Yaşam çiçeği 9 adet farkındalık çemberi oluşturur. “YAŞAM ÇiÇEĞİ” kusursuz bir altıgen sisteme dayanır ve üçgensel ızgara modelindedir. Canlı hücrelerinin, atomun ve moleküllerin oluşumlarında gözlemlenebilir. Genel tasarımında 72 adet ‘vesica Piscis’ (dergimizin önceki sayılarında bu sembolün yazısını bulabilirsiniz ) benzeri şekil vardır. 7 kıtanın faklı yerlerinde antik tapınak mimarisinde taşa oyulmuş ya da kazınmış halde görülür.
Bir sembol olarak, “yaşam çiçeği” titreşen enerji dalgaları aracılığı ile boşluk ve boyut kavramlarının oluşumunu anlamada kullanılabilen ;uyum, denge ve iç huzuru sağlamaya yarayan bir meditasyon aracıdır.
Bu sembol sayesinde, sonsuz bilincin kaynağından fışkıran ruhlarımız, fiziksel gerçekliği “benlik” olarak deneyimlerken kendi içinde ve dışında farkındalığını arttırarak her genişlediğinde yeni bir şeyler keşfedip, düşünüp, üretip yaratarak kendisinin ne olduğunu anlamada daha derine inebilir; tamamlaması gereken döngüleri olması gerektiği şekilde gerçekleştirebilir…
Felsefi olarak bu formun oluşumu fiziksel realiteni yapıtaşlarının hareketini anlatır; bu şekil manyetik alanın temel geometrisine dayanır. İlk çemberi 3-boyutlu bir küre olarak düşündüğümüzde, onun ortasına yerleştirdiğimiz ruh ya da üst benliklerimiz form almak için titreşimini düşürmeye ve dalga boyunu bu dünyanın var olduğu boyuta ayarlamaya henüz başlamıştır. Formun oluşması bir dizi sistematik hareketi gerektirir. Her adım bir sonrakini doğurur. İlerlemeyi sağlayan itki yeni olanı keşfetmeye programlıdır. Tamamlanan her döngü, başka bir oktavdan devam edecek olan yeni bir döngüyü yaratır…
 
Bu sayımızda mandalanızı bir niyet ile taçlandırdın. Yaşam çiçeğinin size ivme kazandıracağı ve bir rüyayı gerçek kılacak tüm potansiyelleri içinde barındırdığını hatırlayarak….ilahi olan tüm yaratım potansiyeli bir noktada sırlanmış olabilir mi?
 
YAŞAM ÇİÇEĞİ stencil ve ahşap boyama kiti olarak MANDALARTFABRİC’te  satıştadır. Aldığınız ürünler ile yapacağınız muhteşem eserlerinizi bir sonraki sayımızda sergilemekten büyük bir mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz….

Bugün bir NOKTA koyun kalbinize ve kağıdınıza…

Sevgilerimle
Müge Yılmaz İnkaya

Sanat terapisi uygulayıcısı
Holistik Şifa Dönüşüm Rehberi ve Mandala Eğitmeni

@yomakademi

KAYNAK:

KUTSAL GEOMETRİ

SAYILARLA İYİLEŞME

RENKLERİN ŞAŞIRTICI GÜCÜ

YAŞAM ÇİÇEĞİNİN SAKLI

SEMBOLLER

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.