MANDALA

Mandala, dairesel formla, insan evrenini, zihnin sonsuzluğunu ve bireyin sonsuzluktan gelip yine oraya döndürüleceğini temsil eden bütünlük timsalidir.

Daireden hareketle mandala, Daire en güçlü ve evrensel simgelerden biri ve en kutsal sayılandır.Şekil olarak güneş ve ayı temsil eder. Soyut anlam olarak sınır, bütünlük ve topluluk gibi fikirleri ifade eder. (Prof.Dr.Eda Öz ÇELİKBAŞ)

Mandaladan resim terapisinde, sanatsal ve meditatif resim çalışmalarında oldukça sık faydalanılır.

Detay Menü

Başlangıç Setleri (3)

Teknik Kalemler (18)

Pergel/ Cetveller (8)

Defter/ Kağıtlar (6)