Mandala Sanatı, Sanatçılar, Eğitim, Desen Uygulama, Sanat

SRİ YANTRA

“Bir Bindu” olarak bilinen, merkezi bir noktayı çevreleyen dokuz birbirine bağlı üçgenden oluşan diyagram Sri Yantra ; MİSTİK DİYAGRAM”

“Yantra” sanskritçede “yam” kelime kökünden gelir ki bu da “enstrüman”, “araç” ya da “destek” anlamına gelir. “Tra” ise “trana”kesilmesinden türetilmiştir ve anlamı da “engelleri aşmak”tır. Yantra ruhsal gelişmeyi ve özgürlüğü destekleyen meditasyon ve tefekkür için destekleyici bir araçtır. Bilinen yüzlerce yantra şekilleri vardır ve bunlar gezegenler,  ve tanrılarla ilişkilendirilir.

Bulunan bazı yanrtraların 10-11 bin yaşında olduğu söylenir. Yantralar tantranın bir parçası.Bir yantranın gücü merkezindedir. Belli yantralar belli amaçlarla rehberler tarafından belli enerji yüklemeleri yapılarak kalibre edilir ve enerji titreşimleri kişiye veya olaya özgü dengelenir.

Bir yantra, karanlığa ve her türlü olumsuzluklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Maddi refah, iktidar, başarı, sevgi, mutluluk sağlamada kullanılabilmektedir.

Bu yantralardan “Sri Yantra”, “yantraların Kraliçesi”olarak ve tüm enerjinin, gücün, yaratımın ana kaynağı kabul edilir. Tüm yantralar bundan doğmuştur.

Sri yantra her türlü olumsuz titreşimi yok eden son derece güçlü enerjileri bedenlendirir. Bereket, artma enerjisini güçlendirir. En önemli özelliği de, Ruhani bilinci yükseltmesidir. Yüksek bilinç seviyesinde kişi kendi gerçekliğini yaratmaya başlar. Bu simgeyi kullanmak , yolun önündeki engelleri temizleyerek hayata barış ve uyum sağlayacaktır. Sınırlamaların ve korkuların ötesine geçmek için enerjisiyle destek vermektedir.

GEOMETRİK DESENLİ KOZMİK SEMBOLİK MANDALA: SRİ YANTRA

Sri yantra diyagramı merkez (bindu) noktasını çevreleyen ve yayan 9 üçgenle oluşturulmuştur. Üçgenler yaratımı ve yaşamsal enerjiyi temsil eden 2 sıra lotus yapraklarıyla çevrelenmiştir. Dış çerçevenin kırık çizgileri. Evrenin bölgelerine dört açıklık bırakan sığınma yerini temsil eder.

Yantra geometrisi yaşanılan dünyanın temel yapı taşlıdır.YARATILIŞ’ın plan ve tüm biçiminin izdüşümü sayılabilir. Yapılan cymatic çalışmalarında ‘OM’ ya da ‘KÜN’ sesinin titreşim değeri araştırılıp bu sesin plakaya yansıttığı şekil incelendiğinde; “SriYantra” olduğu görülmüştür.

Yantra: yaşamı iyileştirmek, arzuları yerine getirmek ve ruhsal gelişim için evrensel bir araç. 

Yantra, “bir bindu” olarak bilinen merkezi bir noktayı çevreleyen dokuz birbirine bağlı üçgenden oluşur. bu üçgenler kozmos ve insan vücudunu temsil eder. Sri Yantra’nın 9 bileşen üçgeni, boyut ve şekil olarak değişir ve 5 eşmerkezli seviyede organize edilmiş daha küçük üçgenler oluşturmak için kesişir. birlikte, kozmosun bütünlüğünü temsil ederler ve ikiliksizlik halini (non-duality) ifade ederler. 

Yantranın sri chakra evrensel enerjileri temsil ettiği gibi insan bedenini de temsil eder. insan bedenini mikro kozmostur. Bedensel fonksiyonlar 43 adet enerji merkezleri tarafından gerçekleştirilir.

Bu enerjiler sri yantra (sri chakra) daki 43 adet üçgen ile temsil edilmektedir. üçgenleri ve taç yapraklarını kapsayan çemberler kozmik ritimlerin döngülerini temsil ederler. daire imgesi, zamanın başlangıcı ve sonu olmayışını temsil eder. Uzayın en uzak bölgesi ve bir atomun en içteki çekirdeği yaratılışın aynı ritmik enerjisiyle titreşir. 


Yantranın dışındaki kare, maddi dünyayı temsil eder ve “dünya kalesi” olarak adlandırılır. Dünyasal duyularımızın bize gösterdiği ayrılık yanılsamasının yarattığı maddi dünya.
Tüm konfigürasyon, evrenin bölgelerine açılan dört kapılı bir tapınağı temsil eden bir toprak karesinin kenarlarındaki dört t şeklindeki portal veya geçit ile çerçevelenir. dış materyalden iç ve kutsal olana geri dönüşü ve ilahi merkezden dışa doğru genişleyen, 3 boyutlu dünyanın yaratılışı, yeniden yapılanmasını, insanın evrensel yolculuğunun başlangıcı ve sonunu temsil eder.

Sri Yantranın merkezinde bulunan ilahi ananın ismi sri lalitha devi’dir. Lalitha oynayan demektir. TÜm kozmos ve tezahür onun oyunudur. onun farklı formları sri yantranın avarnas olarak bilinen dokuz farklı seviyelerinin her birine hükmetmektedir. Avarana engelleme, gizleme anlamına gelmektedir. yani insanın yaşam yolculuğundaki engelleri temsil eder. 

Avaranaların belirli isimleri ve enerjinin tezahürü ile ilişkileri vardır

1. Trailokya mohana chakra: sri yantranın en dış katmanındaki karenin temsilidir. bütün fiziksel seviyedeki tüm yaratımın, maddesel formun bulunduğu yerdir.

2. Sarvaash paripooraka chakra tüm arzuların yerine getirilmesi anlamına gelir. bedenimizdeki muladhara çakra(kök çakra) nın temsilidir. 16 adet lotus taç yaprakları ile 16 temel arzunun ve onları gerçekleştirmenin temsil edildiği aşamadır.

3. Sarva sankshobhana chakra 8 adet taç yaprağı ile manipura chakraya karşılık gelen temel duyguların ve cinsel çekimin temsilidir.

4. Sarva soubhagya dayak chakra zenginliğin bağışlayıcılığı enerjisinin bulunduğu bu kısımdaki 14 adet üçgen bedende gerçekleşen 14 adet bio-enerji akımlarını temsil eder.

5. Sarvarth sadhaka chakra bedenimizdeki 10 adet nefes akımlarını temsil eden ve nesnelerin bağışlayıcılığını temsil eder.

6. Sarva rakshakara chakra bütünsel korunmayı sağlayan bedendeki 10 ateşi temsil eder.

7. Sarva rogahara chakra tüm hastalıkların yok edicisi.

8. Sarva siddhiprada chakra tüm başarıları bahşeden 

9. Sarva anandamaya chakra saf rahmet dolu bilincin kendisi, ilahi anne sri lalitha devinin tahtı.

Kadim anahtar sembol, evrenin arketipiyle özdeşleştirilen Sri Yantra’dır. Sri Yantra, servet tanrıçası Lakshmi’yi temsil eder. Bu sembolü kendi başınıza çizmek son derece zordur, çünkü birçok kesişen üçgen içeren karmaşık bir geometrik desen içerir.

Üçgenler eril (Shiva) ve dişil (Shakti) birliğini oluşturur. Tam merkezde, Sri Yantra, bir atom gibi, evrenin kaynağı ve temeli olan ve evrenin gerçek özüne yönlendiren Tanrıça’nın sembolik bir görüntüsünü içerir. Bu, sembol için bir tür altın ortalamadır.

Sri Yantra bir enerji kaynağı olarak çalışabilir, bu nedenle onun yardımıyla su, yiyecek ve içecekleri yapılandırmak mümkündür, ancak sembolün konutun doğu veya kuzeydoğu kısmında yer alması istenir. Sri Yantra, odanın enerjik ayarlanması için temel olarak kullanılır. 

Sri Yantra kozmik gücün kaynağı

Zihin, yantralara konsantre olduğunda sakinleşir. Uzaydaki belli bir noktaya (bindu) odaklanmaya yol açar ve böylece akıl serbest kalacaktır.  O alandan yüksek bilinç seviyeleri veya farkındalık ortaya çıkmaya başlar. Bu sembolün tabanında, form enerjisinin yanısıra şekil enerjisi vardır. Temel fikir her şeklin desenlerde çok spesifik bir frekans ve enerji yaydığıdır. Bu nedenle sembole odaklanıldığında bu sembolden yayılan belirli bir enerjiye uyumlanılır. Rezone edilen enerji daha sonra istenilen alana bir uzman ile doldurulur.

Yantra bir prensip; mandala bir ifadedir.

2 boyutlu bir şekil olarak ifade edilen bir yantra bir izdüşümüdür ve gerçekte böyle değildir. Zamanın dışında, onu anlayamaya çalışma sürecinde zihnimizle eşleşen çok boyutlu bir yapıdır.bir yantra çevreyi şekillendiri.. anlama sırasında zihnimizi şekillendiri ve 2 boyutlu geometrik şekli görürüz.2 boyutlu ifade edilen bir mandala sadece bir başlangıçtır. TAİ Chi’nin108 hareketi yantradır ve her uygulayıcının pratiği bir mandaladır. Bir dansçı bir Ezgi’nin öğrenilmiş adımlarını gerçekleştirdiğinde “yantralar” enerjiyi bir mandala şeklinde gösterir. Yani kök bir yantradır ve insanın bunu ifade etme şekillerinden biri olan mandala ile kendini gösterir. Olağan bir alanda belli bir amaçla götürmek üzere yaşamda görülen olağan bir nokta 4 boyutlu mandaladır.

Bir mandalanın merkezinde kişinin kendine yolculuğunda ve kendi dışında ait olduğu bütüne olan algı ve anlayışını destekleyecek ana gücü bulacağı yoğun bir potansiyel mevcuttur.

Bu ay  çizeceğiniz mandalanın merkezini kendinize ayırın. Bir sri yantra ekleyin merkeze ve bakalım önümüzdeki sayıya kadar hangi güçlü değişimleri yaşayasınız.

Bugün  bir  NOKTA  koyun kalbinize ve kağıdınıza…

Sevgilerimle

Müge Yılmaz İnkaya 

Holistik Şifa Dönüşüm Rehberi ve Mandala Eğitmeni 

@yomakademiRelated Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.